certifications-greek

 • Πιστοποίηση ISO 9001:2000

  Το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 συντηρείται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). Η INTRAWEIGH AUTOMATION είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008. Μπορείτε να βασιστείτε στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας, γιατί για την διατήρηση της πιστοποίησης ISO ακολουθούμε τις αυστηρές οδηγίες των επιχειρηματικών διαδικασιών που περιγράφονται από το πρότυπο. Για να δείτε το πιστοποιητικό μας, πατήστε πάνω στην εικόνα.

  Το ποιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001 της INTRAWEIGH AUTOMATION
  Stay
 • Συμμόρφωση CΕ

  Στη σημερινή του μορφή από το 1993, η σήμανση CE αποτελεί βασικό δείκτη της συμμόρφωσης ενός προϊόντος με την κοινοτική νομοθεσία και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με αποκλειστική ευθύνη του ατόμου, σύμφωνα με όλες τις νομικές απαιτήσεις για την επίτευξη σήμανσης CE με συνέπεια την διασφάλιση της ισχύος της άδειας για το εν λόγω προϊόν να πωλείται σε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης. Αυτό ισχύει επίσης για προϊόντα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες τα οποία πωλούνται στην ΕΕΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο κατασκευαστής έχει επαληθεύσει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις (όπως η ασφάλεια, η υγεία, οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας) της οδηγίας που ισχύουν ή, εάν προβλέπεται στην οδηγία (ες), έχει εξεταστεί από ένα εξουσιοδοτημένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

  Stay
 • Συμμόρφωση ROHS

  RoHS αφορά στον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σύστασε την οδηγία RoHS 2002/95/ΕΚ, η οποία απαγόρευσε την χρησιμοποίηση έξι ουσιών (μόλυβδος, κάδμιο, υδράργυρος, χρώμιο Hexacalent, Πολυβρωμιωμένα Biphenysis, και πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες) στην παραγωγική διαδικασία. Ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της έκθεσης σε κινδύνους που σχετίζονται με την υγεία. Από το ξεκίνημά της, η εταιρία μας προσπάθησε να εξαλείψει αυτές τις απαγορευμένες ουσίες από τα προϊόντα μας. Σήμερα, τα περισσότερα από τα προϊόντα μας είναι RoHS Compliant.

  Stay
 • Συμμόρφωση ECHA REACH

  REACH σημαίνει «Registration (Kαταχώριση), Evaluation (Αξιολόγηση), Authorization (Αδειοδότηση) of Chemical Substances (των χημικών ουσιών)" και είναι μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αφαίρεση επιβλαβών ουσιών από βιομηχανικά προϊόντα. Επί του παρόντος, υπάρχουν 16 ουσίες που βρίσκονται στον κατάλογο με της ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC). Αν χρειάζεστε πιστοποίηση ότι κάποιο από τα προϊόντα μας είναι συμβατό με την οδηγία REACH, απλά ενημερώστε μας και θα σας παρέχουμε με την πιστοποίηση που χρειάζεστε.

  Stay

Μονάδα Παραγωγής Ζωοτροφών AF-150

Οριζόντιος ΑναμικτήραςΣύστημα Παραγωγής Μίγματος Ενσακιστική Ζυγιστική Μονάδα Ανοιχτού ΣτομίουΣύστημα Σφράγισης Σάκων με ΣυρραφήςΣύστημα Σφράγισης Σάκων με Θερμοκόλληση

Οι μονάδες AF 150 λειτουργούν με τη λογική της γραμμικής παραγωγής φυράματος (χωρίς τη χρήση Προαποθήκης Σπαστών) με άμεση εντολή από το χειριστή.

Το σύστημα μεταφέρει από τα σιλό των πρώτων υλών μέσω είτε των κοχλιομεταφορέων ή των καδοφόρων αναβατορίων στον καδοζυγό και από εκεί στους μύλους (σφυρόμυλο ή κυλινδρόμυλο).

Το σπαστό προϊόν μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα υλικά μεταφέρονται στον αναμίκτη όπου και επιτυγχάνεται η δημιουργία του απαιτούμενου φυράματος υψηλής ποιότητας.

Το συγκρότημα μας δίνει τη δυνατότητα να οδηγούμε το προϊόν σε οποιαδήποτε φάση του, είτε αρχικός καρπός, είτε καρπός μετά τη συνθλιβή (σπαστό) είτε στη τελική του φάση ως φύραμα στη μονάδα συσκευασίας (ενσακιστικό ανοικτού στομίου).

Οι μονάδες αποτελούνται από όλα τα μηχανήματα για την αποθήκευση επεξεργασία και τυποποίηση των ζωοτροφών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 • Αποθηκευτικά σιλό μεγάλου όγκου από 10 μέχρι 120 τόνους

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

 • Κοχλιομεταφορείς
 • Ανεβατόρια με κουβαδάκια και συστήματα κοχλιών ή αερομεταφοράς

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 • Κόσκινα διαλογής
 • Κυκλώνια
 • Αναμίκτες κάθετοι ή οριζόντιοι
 • Σπαστίτες
 • Σφυρόμυλοι
 • Μηχανές pellets
 • Συστήματα παραγωγής μείγματως με δοσομετριμένες ποσότητες

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

 • Συστήματα ενσάκισης προζύγισης ανοιχτού στομίου
 • Σύστημα σφράγισης σάκων με συρραφή
 • Σύστημα σφράγισης σάκων με θερμοκόλληση με ή χωρίς απαγωγής αέρα

Οι μηχανικοί μας θα σχεδιάσουν και θα αποτυπώσουν την καταλληλότερη τοποθετήση των μηχανημάτων, έτσι ώστε σε συνεργασία με τον πελάτη να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή λειτουργικότητα του συστήματος.