certifications-greek

 • Πιστοποίηση ISO 9001:2000

  Το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 συντηρείται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). Η INTRAWEIGH AUTOMATION είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008. Μπορείτε να βασιστείτε στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας, γιατί για την διατήρηση της πιστοποίησης ISO ακολουθούμε τις αυστηρές οδηγίες των επιχειρηματικών διαδικασιών που περιγράφονται από το πρότυπο. Για να δείτε το πιστοποιητικό μας, πατήστε πάνω στην εικόνα.

  Το ποιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001 της INTRAWEIGH AUTOMATION
  Stay
 • Συμμόρφωση CΕ

  Στη σημερινή του μορφή από το 1993, η σήμανση CE αποτελεί βασικό δείκτη της συμμόρφωσης ενός προϊόντος με την κοινοτική νομοθεσία και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με αποκλειστική ευθύνη του ατόμου, σύμφωνα με όλες τις νομικές απαιτήσεις για την επίτευξη σήμανσης CE με συνέπεια την διασφάλιση της ισχύος της άδειας για το εν λόγω προϊόν να πωλείται σε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης. Αυτό ισχύει επίσης για προϊόντα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες τα οποία πωλούνται στην ΕΕΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο κατασκευαστής έχει επαληθεύσει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις (όπως η ασφάλεια, η υγεία, οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας) της οδηγίας που ισχύουν ή, εάν προβλέπεται στην οδηγία (ες), έχει εξεταστεί από ένα εξουσιοδοτημένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

  Stay
 • Συμμόρφωση ROHS

  RoHS αφορά στον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σύστασε την οδηγία RoHS 2002/95/ΕΚ, η οποία απαγόρευσε την χρησιμοποίηση έξι ουσιών (μόλυβδος, κάδμιο, υδράργυρος, χρώμιο Hexacalent, Πολυβρωμιωμένα Biphenysis, και πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες) στην παραγωγική διαδικασία. Ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της έκθεσης σε κινδύνους που σχετίζονται με την υγεία. Από το ξεκίνημά της, η εταιρία μας προσπάθησε να εξαλείψει αυτές τις απαγορευμένες ουσίες από τα προϊόντα μας. Σήμερα, τα περισσότερα από τα προϊόντα μας είναι RoHS Compliant.

  Stay
 • Συμμόρφωση ECHA REACH

  REACH σημαίνει «Registration (Kαταχώριση), Evaluation (Αξιολόγηση), Authorization (Αδειοδότηση) of Chemical Substances (των χημικών ουσιών)" και είναι μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αφαίρεση επιβλαβών ουσιών από βιομηχανικά προϊόντα. Επί του παρόντος, υπάρχουν 16 ουσίες που βρίσκονται στον κατάλογο με της ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC). Αν χρειάζεστε πιστοποίηση ότι κάποιο από τα προϊόντα μας είναι συμβατό με την οδηγία REACH, απλά ενημερώστε μας και θα σας παρέχουμε με την πιστοποίηση που χρειάζεστε.

  Stay

Αναβατόρια με Κουβαδάκια

Αναβατόρι με κουβαδάκια σε μονάδα λιπασμάτων
Αναβατόρι με κουβαδάκιαΑναβατόρι με κουβαδάκιαΑναβατόρι με κουβαδάκιαΑναβατόρι με κουβαδάκια

Κάθετοι μεταφορείς χύδην υλικών με κουβαδάκια διαφορών μεγεθών ανάλογα με την απαιτούμενη ποσότητα διακίνησης και τη συνολική απόδοση του μεταφορέα.

Τα κουβαδάκια μπορεί να είναι πλαστικά ή μεταλλικά, χαλύβδινα ή μεταλλικά και γενικά όλων των τύπων σε απόλυτη αρμονία με τα χημικά χαρακτηριστικά του προς μεταφορά υλικού.

Τα αναβατόρια με κουβαδάκια είναι διαθέσιμα σε διάφορα σχέδια και δυνατότητες. 

Οι μηχανικοί μας σχεδιάζουν τα αναβατόρια σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του πελάτη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Μέγιστη απόδοση στην διακίνηση των υλικών
 • Ομαλό και ομοιόμορφο γέμισμα με ελάχιστη συσσώρευση υλικού
 • Μεγάλη απόσταση μεταξύ καναλιών και κουβάδων για αθόρυβη λειτουργία
 • Εξαιρετικός σχεδιασμός τροχαλία
 • Εύκολη πρόσβαση
 • Απλοποιημένη συντήρηση
 • Αντοχή στη διάβρωση
 • Στιβαρή κατασκευή ανθεκτική στην τριβή
 • Εύχρηστοι
 • Περίκλειστοι και προσαρμόσιμοι
 • Απρόσκοπτη λειτουργία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών
 • Μονάδες παραγωγής λιπασμάτων

ΧΡΗΣΕΙΣ

 • Ιδανικό για τη μεταφορά και τροφοδοσία κόκκων, μπαχαρικών, καφέ, αλεύρι, ροκανίδια, κλπ.