Compression Bagging Systems

certifications-greek

 • Πιστοποίηση ISO 9001:2000

  Το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 συντηρείται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). Η INTRAWEIGH AUTOMATION είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008. Μπορείτε να βασιστείτε στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας, γιατί για την διατήρηση της πιστοποίησης ISO ακολουθούμε τις αυστηρές οδηγίες των επιχειρηματικών διαδικασιών που περιγράφονται από το πρότυπο. Για να δείτε το πιστοποιητικό μας, πατήστε πάνω στην εικόνα.

  Το ποιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001 της INTRAWEIGH AUTOMATION
  Stay
 • Συμμόρφωση CΕ

  Στη σημερινή του μορφή από το 1993, η σήμανση CE αποτελεί βασικό δείκτη της συμμόρφωσης ενός προϊόντος με την κοινοτική νομοθεσία και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με αποκλειστική ευθύνη του ατόμου, σύμφωνα με όλες τις νομικές απαιτήσεις για την επίτευξη σήμανσης CE με συνέπεια την διασφάλιση της ισχύος της άδειας για το εν λόγω προϊόν να πωλείται σε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης. Αυτό ισχύει επίσης για προϊόντα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες τα οποία πωλούνται στην ΕΕΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο κατασκευαστής έχει επαληθεύσει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις (όπως η ασφάλεια, η υγεία, οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας) της οδηγίας που ισχύουν ή, εάν προβλέπεται στην οδηγία (ες), έχει εξεταστεί από ένα εξουσιοδοτημένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

  Stay
 • Συμμόρφωση ROHS

  RoHS αφορά στον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σύστασε την οδηγία RoHS 2002/95/ΕΚ, η οποία απαγόρευσε την χρησιμοποίηση έξι ουσιών (μόλυβδος, κάδμιο, υδράργυρος, χρώμιο Hexacalent, Πολυβρωμιωμένα Biphenysis, και πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες) στην παραγωγική διαδικασία. Ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της έκθεσης σε κινδύνους που σχετίζονται με την υγεία. Από το ξεκίνημά της, η εταιρία μας προσπάθησε να εξαλείψει αυτές τις απαγορευμένες ουσίες από τα προϊόντα μας. Σήμερα, τα περισσότερα από τα προϊόντα μας είναι RoHS Compliant.

  Stay
 • Συμμόρφωση ECHA REACH

  REACH σημαίνει «Registration (Kαταχώριση), Evaluation (Αξιολόγηση), Authorization (Αδειοδότηση) of Chemical Substances (των χημικών ουσιών)" και είναι μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αφαίρεση επιβλαβών ουσιών από βιομηχανικά προϊόντα. Επί του παρόντος, υπάρχουν 16 ουσίες που βρίσκονται στον κατάλογο με της ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC). Αν χρειάζεστε πιστοποίηση ότι κάποιο από τα προϊόντα μας είναι συμβατό με την οδηγία REACH, απλά ενημερώστε μας και θα σας παρέχουμε με την πιστοποίηση που χρειάζεστε.

  Stay

Συστήματα Ενσάκισης Mε Πρέσα

Η Intraweigh Automation διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις ενσάκισης ενσιρώματος με πρέσα. Οι προσφερόμενες λύσεις ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της επιστήμης στον τομέα μηχανολογικών και ηλεκτρονικών κατασκευών. Κύρια πλεονεκτήματα τους είναι η επεξεργασία της ένδειξης του βάρους που στηρίζεται σε υψηλές ακρίβειες στη ζύγιση γεγονός που οφείλεται στην τεχνολογία των δυναμοκυψελών και των μικροϋπολογιστών. Η Intraweigh Automation είναι η μοναδική τεχνική εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα της βιομηχανικής ζύγισης που μπορεί να υλοποιήσει το παραπάνω ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επειδή στηρίζεται στην πολύχρονη εμπειρία των μηχανικών της σε ανάλογες εφαρμογές.

Σκοπός των συστημάτων ενσάκισης είναι η τυποποίηση του ενσιρώματος με τρόπο που να εξασφαλίζει και τη διατήρηση του

προϊόντος χωρίς αλλοιώσεις για μεγάλο για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά και την εμπορικότητα και την εύκολη μεταφορά του. Με τη βοήθεια της πρέσας επιτυγχάνουμε τη συμπίεση του ενσιρώματος στη μορφή που θέλουμε και με τη βοήθεια της θερμοκόλλησης και της απαγωγής αέρα (συσκευασία εν κενώ) τη διατήρηση της ποιότητας. Η χρήση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου κάνει τη διαδικασία της τυποποίησης εύκολη και λειτουργική για τον οποιοδήποτε χρήστη.

Η μονάδα των 10Τ ζυγίζει, σχηματοποιεί ,συμπιέζει και ενσακίζει σε κενό αέρος καλαμπόκι, τριφύλλι , ή και πιθανό μίγμα των δύο, αλλά ακόμη και πριονίδι ή φυτόχωμα. Η μονάδα των 20Τ λόγω μεγαλύτερου θαλάμου συμπίεσης και αυξημένης ικανότητας συμπίεσης πέρα από τα παραπάνω είναι ιδανική και για μίγματα βρώμης τριφυλλιού και καλαμποκιού, άχυρα αλλά και υπόστρωμα μανιταριών.